Lean en Duurzaam Produceren

Menu

Waarom verduurzamen

Wet- en regelgeving dwingt

Van belang zijn vooral de Europese Energie-Efficiency Richtlijn die bedrijven kan verplichten tot het uitvoeren van een energie-audit en het Activiteitenbesluit dat bedrijven kan dwingen tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Uw klanten willen het

Duurzaamheid is een nieuwe orderwinner. Een concreet voorbeeld: de CO2-prestatieladder stimuleert energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie. Hoe hoger het niveau van uw organisatie op de CO2-prestatieladder, des te hoger het bijkomende gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

U verdient er geld mee

Duurzaamheid kost geen geld maar loont! Bijvoorbeeld door energiebesparing gaat uw energierekening omlaag en het beter scheiden van uw afval levert ook geld op.
close

Wet- en regelgeving

 

  • Europese regelgeving: EED Energie-audit. Vanaf 2012 is Nederland gebonden aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Bedrijven die 250 of meer personen werkzaam hebben óf een jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht iedere vier jaar een energie-audit uit te voeren. Lees hier meer over de EED energie-audit
  • Nederlandse regelgeving: activiteitenbesluit. In het activiteitenbesluit staan energiebesparingsverplichtingen voor drie groepen bedrijven: kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. De laatste twee categorieën worden verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabel is een maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdient. Lees hier meer over het activiteitenbesluit
close

DE CO2-PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland en heeft een aantal voordelen voor uw bedrijf. Ten eerste stimuleert de CO2-Prestatieladder bedrijven om hun eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én te verminderen. De aantoonbare inspanning om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs. Het tweede voordeel is dat uw bedrijf met de CO2-Prestatieladder een kostenbesparing op de energierekening behaalt.

GAAT MIJN BEDRIJF KOSTENBESPARING HALEN?

Uw bedrijf kan de CO2-Prestatieladder invoeren en laten certificeren door een erkende certificerende instantie. Deze certificatie is een voorwaarde om voor het fictieve gunningsvoordeel in aanmerking te komen. Verder wordt met deze certificatie structurele aandacht voor energiebesparende maatregelen gewaarborgd en daarmee kostenbesparing gerealiseerd.

AAN DE SLAG MET DE CO2-PRESTATIELADDER

De opzet van de CO2-Prestatieladder is praktisch ingericht. Zo kunnen bedrijven zelf hun ambitie en de bijbehorende maatregelen opstellen. De doorlooptijd van de invoering bedraagt normaal gesproken tussen de 3 en 6 maanden. Voor de certificatie is het belangrijk dat het bedrijf aantoont welk inzicht en ambitie het heeft aangaande CO2-reductie en energiebesparing. Met een Plan van Aanpak weet u waar u aan toe bent.

BEGIN NU MET GELD BESPAREN!

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat groen ondernemen maatschappelijk aanzien oplevert én geld oplevert. Hoe sneller u begint met de CO2-Prestatieladder, hoe meer geld u bespaart. Uw eerste stap is het uitvoeren van een energie audit. Lees hier voor meer informatie.

close

Afvalstromen scheiden en hergebruiken bij een fabrikant van aanstekers

Zoals bij ieder productieproces, komt er in de productie van aanstekers afval voor. Deze is op te delen in meerdere categorieën. Het ene soort kan direct opnieuw in het proces worden ingevoerd, de andere soort zal gerecycled kunnen worden en weer een ander soort is niet meer bruikbaar en wordt vernietigd. De drie voorkomende soorten afval zijn:

  • Weeguitval, aanstekers die te weinig wegen. Dit komt meestal doordat er te weinig LPG in de aansteker zit.
  • Machine-uitval, aanstekers die defecten tonen of onderdelen missen. Deze worden in de assemblage door een van de controles automatisch afgekeurd.
  • Overproductie, goede aanstekers die teveel zijn geproduceerd.
  • Kwaliteitsuitval, aanstekers die afwijkingen vertonen. Bijvoorbeeld door vlekken in het nylon van de huls of een beschadiging.

Voorheen werden deze stromen niet goed gescheiden. Hierdoor werden vaak goede producten en recyclebare onderdelen weggegooid. De fabrikant heeft deze stromen nu goed in kaart gebracht. Ook worden de verschillende stromen apart ingezameld en is voor iedere stroom een vervolgroute uitgedacht. De routes voor de verschillende soorten afval zijn als volgt:

  • Weeguitval, wordt opnieuw gewogen. Soms komt het voor dat een weegschaal niet goed staat ingesteld en hierdoor aanstekers onterecht worden afgekeurd. Indien de aanstekers voor een tweede keer worden afgekeurd worden deze als machine-uitval behandeld.
  • Machineuitval, wordt ontdaan van gas en verkocht als scrap. Als het ED4 aanstekers betreft wordt de elektronische ontsteking hergebruikt.
  • Overproductie, indien het aanstekers betreft die vaker verkocht worden zullen deze opnieuw ingevoerd worden als deze opnieuw worden besteld. Als dit niet het geval is worden de aanstekers verkocht tegen kostprijs aan een opkoper.
  • Kwaliteitsuitval, wordt per situatie bekeken. Indien het beschadigingen betreft worden de (nog goed werkende) aanstekers verkocht aan een opkoper. Sommige aanstekers kunnen opnieuw worden gebruikt door bijvoorbeeld de klant specifieke sleeve te verwijderen.

Door deze verschillende soorten waste in kaart te brengen, deze apart in te zamelen en te bekijken of deze opnieuw bruikbaar is, heeft de fabrikant ervoor gezorgd dat hun afval aanzienlijk is gedaald. Daarnaast worden veel overtollige aanstekers nu verkocht. Dit gebeurt dan wel tegen kostprijs, maar de productiekosten zijn tenminste gedekt.

Energiebesparing bij een producent van kunststofproducten

Uit een visgraatanalyse van energieverbruik en uitval bij de vacuümvorm machines bleek slechte verlichting een van de 32 oorzaken te zijn. Door slechte verlichting worden producten die afgekeurd hadden moeten worden toch doorgestuurd naar het volgende station of de klant. Bovendien heeft het nadelige gevolgen voor veiligheid en productiviteit. Een FMEA analyse (waarin gekeken wordt naar frequentie, ernst en opspoorbaarheid) van de 32 oorzaken leverde een derde plaats op voor slechte verlichting. Gekozen is voor het vervangen van TL door LED verlichting. De kosten en baten van de investering zien er als volgt uit:

Totale investering: € 54.961,90
Besparing per jaar in energieverbruik: € 19.803,61
Terugverdientijd: € 54.961,90/€ 19.803.61= 2.8 jaar
Totale besparing aan eind van de levensduur van ledlampen (19 jaar): € 281.593,83

Dit onderdeel is bedoeld voor de algemeen manager die Lean en Duurzaamheid stap voor stap wil integreren in de strategie.
Dit onderdeel is bedoeld voor de operationeel manager die een procesverbeteringsproject gaat starten en hierbij Lean en Duurzaamheid wil integreren.