Lean en Duurzaam Produceren

Menu

Over Duurzaam Duurzamer Produceren

Introductie

Deze website is tot stand gekomen naar aanleiding van het SIA RAAK onderzoeksproject Duurzaam Duurzamer Produceren.

Deelnemende productiebedrijven

In totaal hebben 15 productiebedrijven in Noord- en Oost-Nederland geparticipeerd. In elk bedrijf zijn één of meerdere Lean- en Duurzaamheidsinterventies uitgevoerd, veelal met behulp van studentenprojecten.

Kennis- en netwerkpartners

Het project is ondersteund door verschillende kennis- en netwerkpartners. Hun expertise is gebruikt voor de inhoud en/of de disseminatie van de resultaten.
close

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het door SIA RAAK MKB gesubsidieerde onderzoeksproject is gestart op 1 september 2015 en is op 1 september 2017 afgesloten. In de daaropvolgende fase ontwikkelt de site zich steeds verder, naar aanleiding van nieuwe projecten en reacties van bezoekers van de site.

In dit project zijn 15 productiebedrijven ondersteund met Lean- en Duurzaamheidsinterventies. Deze interventies waren veelal gekoppeld aan studentenprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van de minor ‘Slim Produceren’ (Hanzehogeschool Groningen) en de minor ‘Word Class Performance’ (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). De interventies zijn door de docent-onderzoekers en/of lector begeleid.

Betrokken onderzoekers

Jac Christis (lector Hanzehogeschool Groningen)

Jannes Slomp (lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Rechiena Nijenkamp (docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen)

Gejo Nanninga (docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen)

André Stoepker (docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen)

Eric Joustra (projectleider-onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Gerlinde Oversluizen (docent-onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Thomas Wijgers (junior-onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Aldert van der Stoel (docent-onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Erik Soepenberg (docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen, projectleider, g.d.soepenberg@pl.hanze.nl)

 

Logo