Lean en Duurzaam Produceren

Menu

Waarom integreren

Maakt zowel duurzaamheidswinsten als duurzaamheidskosten zichtbaar

* Duurzaamheid integreren in Lean projecten: maakt ook duurzaamheidskosten zichtbaar en onderwerp van beleid.
* Lean integreren in Duurzaamheidsprojecten: kan duurzaamheidsmaatregelen financieel extra aantrekkelijk maken.
* Lean is gericht op het terugdringen van verspillingen; dit kan leiden tot een 'groene bonus', lees hier meer over de groene bonus!

Delen dezelfde kritieke succesfactoren

De factoren die Lean en Duurzaamheidsprojecten succesvol maken zijn hetzelfde.

Integreren van de organisatie van beide initiatieven is efficiënter

Juist omdat Lean en Duurzaamheid zo samenhangen is het niet efficiënt om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden apart van elkaar te organiseren.
close

Case 1 Duurzaamheid integreren in een Lean project

Het voorbeeld betreft een Lean procesverbeteringsproject, gericht op het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid en het reduceren van de doorlooptijden van de productie van complexe metalen kasten. De genomen maatregelen zijn achteraf beoordeeld op hun Duurzaamheidseffecten.

Positieve Duurzaamheidseffecten van Lean

Zoals te verwachten leveren alle maatregelen (introductie pull planning zonder eindvoorraad, standaardisatie dikte van plaatstaal en vervangen lassen door buigen) ook duurzaamheidswinsten op: reductie van zowel energiegebruik als afval.

Negatieve Duurzaamheidseffecten van Lean

Interessant zijn de effecten van de standaardisatie van de dikte van het plaatstaal. De hoeveelheid afval is daardoor drastisch gereduceerd hetgeen grote financiële voordelen oplevert. De duurzaamheidswinst wordt echter meer dan te niet gedaan doordat nu meer plaatstaal gebruikt wordt dan vroeger. Voor het bedrijf komt dit als een verrassing: “Als we ons dit eerder bewust waren geweest, hadden we engineering gevraagd om te kijken naar andere mogelijkheden (bijvoorbeeld toch meer plaatdiktes).” Het bedrijf wil dan ook in de toekomst duurzaamheidsgezichtspunten toevoegen aan haar Lean tools.

Conclusie: integreren Lean en Duurzaamheid

De case maakt duidelijk dat:

  • Lean procesverbetering tot onbedoelde duurzaamheidswinsten leidt.
  • Deze maatregelen dus zowel kosteneffectief als duurzaam zijn.
  • Dit niet altijd het geval is: Lean procesverbeteringsmaatregelen kunnen ook tot verslechterde duurzaamheidsprestaties leiden.
  • Het daarom nodig is duurzaamheidscriteria op te nemen in de tools die bij Lean verbeteringsprojecten gebruikt worden.

 

Case 2. Lean integreren in een Duurzaamheidsproject

Het gebruiken van een Lean invalshoek bij Duurzaamheidsvraagstukken kan leiden tot nieuwe inzichten. Dit laat een project bij een transportbandenfabriek zien. Het bedrijf overweegt, uit milieu overwegingen, over te gaan van gasgestookte naar inductiemachines. Hiermee hoopt het bedrijf energie te besparen. Echter, ze twijfelt of dit financieel wel haalbaar is.

Lean leidt tot een integrale benadering van Duurzaamheidsproblematiek

Door de investering vanuit een Lean invalshoek te benaderen wordt met een bredere blik gekeken en komen zaken aan de orde die anders onderbelicht zouden blijven. De overstap van gas naar inductie is namelijk meer dan alleen energiebesparing. Uit de analyses blijkt dat er een positieve impact te verwachten is op de kwaliteit verderop in het productieproces. Dit leidt tot minder afkeur. Ook de kortere insteltijd van de inductiemachine ten opzichte van de gasgestookte machine zal voordelig zijn als in de toekomst met kleinere seriegroottes geproduceerd gaat worden.

Door meerdere (Lean) procesaspecten mee te nemen in het financiële plaatje komt het financiële plaatje er gunstiger uit te zien.

close

De kritieke succesfactoren

Beide vereisen top-down management commitment: zie integreren op strategisch niveau.

Beide vereisen bottom-up betrokkenheid van de werkvloer: zie integreren op projectniveau.

Beide zijn gericht op het reduceren van verspillingen: de twee initiatieven kunnen elkaar in de basis versterken en beide vragen om een cultuuromslag om een continu verbeterproces gaande te houden.

Beide vereisen een methodische aanpak: de A3-methode is hiervoor uitermate geschikt, mede omdat het berust op betrokkenheid van de vloer (A3- klik hier voor meer informatie).

Beide vereisen een set van diagnostische- en herontwerptools die je kunt integreren: aan een bij Lean veel toegepaste Value Stream Map (VSM) kun je duurzaamheidsgezichtspunten toevoegen en bijvoorbeeld een visgraatdiagram kun je ook voor duurzaamheidsaspecten maken.

close

Voordelen van geïntegreerd managementsysteem

Focussen op bedrijfsvisie

Door het op elkaar afstemmen, harmoniseren en coördineren van verschillende doelen is het bedrijf beter in staat haar visie en strategie te realiseren, zonder haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu uit het oog te verliezen.

Balanceren van conflicterende doelen en het elimineren conflicterende verantwoordelijkheden

Een geïntegreerd systeem bekijkt het primaire proces vanuit verschillende invalshoeken. Op deze manier worden conflicterende doelen en procedures zichtbaar. Deze conflicten kunnen dan binnen het systeem opgelost worden. Ook worden zo conflicterende verantwoordelijkheden zichtbaar. Door het aanpassen van de organisatie van het managementsysteem kunnen die opgelost worden.

Reductie van dubbelingen

Door te werken binnen een geïntegreerd kader wordt overlap van verantwoordelijkheden vermeden en duplicaties van documenten en procedures gereduceerd. Het systeem is mede daardoor efficiënter en eenvoudiger te onderhouden.

 

 

 

 

 

 

Dit onderdeel is bedoeld voor de algemeen manager die Lean en Duurzaamheid stap voor stap wil integreren in haar strategie.
Dit onderdeel is bedoeld voor de operationeel manager die een procesverbeteringsproject gaat starten en hierbij Lean en Duurzaamheid wil integreren.