Lean en Duurzaam Produceren

Menu

Het vaststellen van Lean doelen

Vaststellen Lean doelen

Lean is een managementfilosofie die gericht is op het optimaal bedienen van de klant door het op elkaar afstemmen van waarde toevoegende activiteiten en het elimineren van verspillingen (Lean onderkent hiervoor acht soorten van verspilling). Typische Lean-doelstellingen voor productiebedrijven hebben betrekking op prestatieverbetering op de volgende aspecten:

–        Quality: uitval, rework/recalls, klantklachten, First Time Through (FTT), ….

–        Deliveryservice-level, doorloop-/levertijd, On-time in Full (QOTIF), …

–        Costvoorraad, OEE, units per persoon per week, …..

–        Moraleziekteverzuim, verbetersuggesties, …….

–        Safetyincidenten/ongevallen, safety-audits, …..

 

De focus in Lean-verbeterprojecten ligt (naast Safety) op de twee aspecten kwaliteit (Quality) en leverprestatie (Delivery – snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit). Volgens de Lean-filosofie resulteert dat niet alleen in een hogere klanttevredenheid maar ook automatisch in kostenverlaging (Cost). Hoe belangrijk ook: verlaging van kosten is daarom voor Lean nooit de primaire doelstelling.