Lean en Duurzaam Produceren

Menu

De groene bonus

Groene bonus

Lean is gericht op het elimineren van verspillingen, evenals Duurzaamheid. Uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bij 55 bedrijven blijkt dat het implementeren van Lean in veruit de meeste gevallen ook leidt tot Duurzaamheidsverbeteringen in de vorm van CO2-reductie, zonder dat dit van tevoren ten doel was gesteld. Er kan dus geconcludeerd worden dat Lean in veel gevallen leidt tot een ‘groene bonus’.

Bij ieder verbeterproject is geïnventariseerd welke Lean-tools zijn ingezet en op welk gebied er Duurzaamheidsvoordelen zijn behaald. In de onderstaande tabel staat de Top 10 van meest gebruikte Lean-tools weergegeven bij deze 55 bedrijven. Daarvan is standaardisatie het vaakst ingezet. Standaardisatie had in tien gevallen een positief effect op transport. Ook 5S leidt tot minder transport, en tot minder gebruik van procesmateriaal. Er is niet altijd sprake van een ‘groene bonus’ maar helaas ook wel eens van een ‘groene malus’. Bijvoorbeeld de inzet van Kanban leidt juist tot meer transport (meer frequente verplaatsingen van kleinere hoeveelheden materiaal); dit is te zien in de onderstaande tabel aan de rode cirkel.

Het is buiten de gekleurde cirkels om in deze tabel niet te zien of een bepaalde Lean-tool tot een verbetering of verslechtering van de Duurzaamheid leidt, alleen  het feit dat er een effect is wordt aangetoond. Dit is een punt van aandacht voor de doorontwikkeling van dit onderzoek.

Van de 55 bedrijven hebben 18 bedrijven de toe- of afname van de CO2-uitstoot als gevolg van de Lean-verbeterprojecten ook daadwerkelijk gekwantificeerd (daarbij zijn alle vormen van Duurzaamheidsconsequenties omgerekend naar CO2-uitstoot als uniforme meeteenheid). Van deze 18 gekwantificeerde projecten hebben 15 projecten geleid tot een afname van CO2-uitstoot en 3 projecten hebben  geleid tot een toename van CO2-uitstoot: een duidelijke aanwijzing dat het overgrote deel van Lean-projecten automatisch leidt tot Duurzaamheidsvoordelen!